Laboratoria Przyszłości

W październiku 2021 roku przystąpiliśmy do programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”. Nasz wniosek został zaakceptowany przez organ prowadzący i przekazany do Urzędu Wojewódzkiego. W maju 2021 roku otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 30 000 zł na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających rozwijanie talentów i zainteresowań. Wśród nich znalazły się: drukarka 3d, roboty edukacyjne, klocki konstrukcyjne, mikrofony, kamera […]

Sprzątanie Świata!

Nasi uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły w porozumieniu z radnymi z naszego okręgu Panem Andrzejem Kamińskim i Panem Sławomirem Węglińskim, a także sołtysem Panem Grzegorzem Tokarskim zaangażują się w akcję ,,Sprzątania Świata” na terenie naszej Gminy. Wyjdźmy więc z domu wszyscy i posprzątajmy swoją najbliższą okolicę, a tym samym kawałek Polski! Wszyscy uczniowie klas I-VIII […]

Sportowa niedziela

Hydro Energy 3×3 Basket Cup w Pionkach!!! Nietypowo, bo w niedzielę, nasi uczniowie wzięli udział w turnieju koszykówki 3×3 w Pionkach. Chłopcy mieli okazje rywalizować z uczniami z Pionek jak i z Radomia. Przyszedł też czas na integrację oraz wspólny trening prowadzony przez zawodników drużyny Hydrotruck Radom. Dzieci miały okazje uczyć się od najlepszych jak […]

Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 12.00 – 14.00. W czwartki w godzinach. 11.00 – 14.00. Opiekę nad uczniami sprawuje P. Oksana Stępień. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy po zajęciach lekcyjnych za zgodą rodziców, oczekują na odwóz autobusem szkolnym, ze względu na czas pracy rodziców lub inne okoliczności. […]

Wyjazdy na basen

Wyjazdy na basen klas I i III. Pierwszy wyjazd na basen dla uczniów klasy I i III odbędzie się 14 września 2022r. Wyjazdy będą w środy w ramach godzin lekcyjnych. Prosimy o zadbanie o właściwy ubiór dziecka na basenie (strój kąpielowy, klapki, ręcznik, okulary) jak i odpowiedni strój do pogody ( okrycie wierzchnie, czapka). Opiekunami […]

Obiady

Obiady! W nowym roku szkolnym obiady będą wydawane od dnia 12 września 2022 r. do połowy czerwca 2023r.. w godz. 11.30 – 12.00. Cena obiadu 5 zł. Opłata za miesiąc wrzesień wynosi 75 zł. Jeśli Państwo są zainteresowani korzystaniem przez dziecko z obiadów płatnych wydawanych w naszej szkolnej stołówce prosimy o podanie informacji do wychowawców […]

Dyżury

Dyżury! W ramach bezpieczeństwa naszych uczniów nauczyciele pełnią dyżury na dolnym holu od godziny 7.10.Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek przebywać tylko na dolnym korytarzu. Dodatkową opiekę będą sprawowali członkowie Samorządu Uczniowskiego.