Sprzątanie świata

Tradycyjnie, jak co roku nasza szkoła włączyła się do międzynarodowej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA. 15 września uczniowie wyposażeni w worki i rękawice, pod opieką nauczycieli wyruszyli w teren i uporządkowali plac wokół szkoły oraz najbliższą okolicę.

Witaj szkoło!

4 września 2023 roku uczniowie naszej szkoły wypoczęci i z uśmiechem na twarzach, rozpoczęli nowy rok szkolny 2023/2024. O godzinie 8.30 uczestniczyliśmy we mszy świętej odprawionej w intencji całej społeczności naszej placówki szkolnej. Następnie Pan Dyrektor Bartłomiej Kucharski powitał wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły.Wszystkim naszym uczniom, a w szczególności tym którzy dzisiaj rozpoczynają przygodę […]

Wakacje!

Dnia 23 czerwca 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Była to uroczystość niezwykła, gdyż żegnaliśmy odchodzącą na zasłużoną emeryturę naszą ukochaną polonistkę panią Ewę Sochę. Od samego rana w powietrzu wyczuwało się radość wymieszaną ze smutkiem związanym z pożegnaniem ulubionego nauczyciela. Gościliśmy na uroczystości pana Wójta Gminy Gózd – Pawła Dziewita i […]

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Dnia 21.06.2023 r. o godz. 16.30 odbędzie się Msza Święta z okazji zakończenia edukacji klasy VIII.Następnie uczniowie zaprezentują część artystyczną. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 rozpoczniemy Mszą Świętą, która odbędzie się 23.06.2023 r. o godzinie 8.00 w naszym kościele, a następnie wszyscy spotykamy się na uroczystym zakończeniu, które rozpoczniemy o godzinie 8.30.

Poznaj Polskę

Jak na zakończenie roku szkolnego przystało, wzorem lat ubiegłych, dnia 31 maja, 1 i 2 czerwca spędziliśmy na wycieczce. Tym razem otrzymaliśmy rządowe dofinansowanie z programu „Poznaj Polskę” w kwocie 15 000 zł, w związku z czym nie opróżniliśmy tak bardzo portfeli naszych rodziców. Pierwszego dnia podziwialiśmy pomnik przyrody „Dąb Bartek” w Zagnańsku, następnie udaliśmy […]

Festyn ekologiczny

W niedzielę, tj. 28 maja przy Publicznej Szkole Podstawowej odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny ,,Z przyrodą w zgodzie”. Impreza spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy całymi rodzinami przybyli na plac szkolny. Celem była edukacja ekologiczna i dobrą zabawa. Atrakcją były animacje ,,Sówki”, liczne konkursy o tematyce ekologicznej, zawody sportowe, a przede wszystkim występy […]

Urząd Gminy – informacja

Informacja o sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP, sprawozdanie finansowe – bilans sporządzony […]

Dzień Matki

Dzień Matki to najpiękniejsze, wyjątkowe i najbardziej osobiste święto w roku. Słowo: matka, mama, mamusia, mateńka – to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, to ostoja i poczucie bezpieczeństwa, przywiązania, przyjaźni i wiary w to wszystko, co piękne i szlachetne.