Dzień Tabliczki Mnożenia

1 października 2021 roku obchodziliśmy XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Oczywiście, tak jak w latach poprzednich, również i w tym roku wzięliśmy czynny udział w tych obchodach. Prawie wszyscy uczniowie bezbłędnie zdali pisemny egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia. W nagrodę mogli sobie wybrać kolorowankę z działaniamimnożenia, a prawidłowe wyniki pokolorować zgodnie z instrukcją. licencja_pl

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej. Książki to jedno z najlepszych źródeł wiedzy dla dzieci, do tego rozwijają wyobraźnię, […]

Informacja

W imieniu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy o akcji szczepień na COVID-19, która odbędzie się 18 września (sobota) w godzinach od 8.00 do 15.00., w mobilnym punkcie szczepień, na parkingu przed Urzędem Gminy w Goździe. Akcja szczepień nosi nazwę „Ostatnia Prosta! # szczepimy się”. W mobilnym punkcie szczepień utworzonym przed Urzędem Gminy zespół medyczny będzie szczepił […]

Ubezpieczenie NNW uczniów – dobrowolne

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.   […]