Szkolenia dla rodziców

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej informuje, że istnieje możliwość udziału zainteresowanych rodziców w warsztatach ukierunkowanych na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną oraz związanych z powrotem do szkół. Warsztaty odbędą się w PPP w Radomiu ul. Kolejowa 15 w grupach max. 10 osobowych. Terminy warsztatów: 07.06.2021 – I gr. godz. 15.00 / II […]

Informacja Urząd Gminy

Informacja o kursie językowym: Gózd – informacja 2. Informacja o sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę […]

Święto Konstytucji 3 Maja

Dnia  30 kwietnia 2021 roku o godzinie 10: 15  uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli  w  uroczystej akademii online przygotowanej z okazji świąt majowych przez SU. Maj, to miesiąc wypełniony ważnymi świętami i rocznicami : 1 maja obchodzimy Święto Pracy, 2 maja to Dzień Flagi, 3 maja to 230. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, 8 maja […]