Akcja „ Przerwa na czytanie”

Akcja „ Przerwa na czytanie”, czyli bicie rekordu (po raz drugi) w czytaniu na przerwie w naszej szkole odbyła się 27 października 2021 r. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie działania były: A. Kopyt, E. Socha i J. Drabik. W tym dniu na każdej przerwie międzylekcyjnej uczniowie czytali wypożyczone lub przyniesione z domu książki. Wykorzystaliśmy również sprzyjającą jesienną aurę i na długiej przerwie „przenieśliśmy się” na świeże powietrze. Uczennice z klas starszych przebrane w stroje baśniowe przeniosły w literacką rzeczywistość uczniów z klas młodszych. Wcześniej zamieszczono na tablicy ogłoszeń plakat informujący o akcji. Poinformowano wszystkich uczniów o przyniesieniu z własnej biblioteczki lub wypożyczeniu książki z biblioteki szkolnej. Ogłoszono możliwość przebrania się za ulubioną postać literacką. Wybrane uczennice z klas starszych otrzymały od nauczyciela odpowiedzialnego za akcję ciekawe teksty do przeczytania w dniu akcji uczniom klas O-III. Akcja mobilizuje wszystkich uczniów do odwiedzenia biblioteki szkolnej, a także zachęca do innej formy spędzenia wolnego czasu podczas przerwy lekcyjnej.
Warto ją powtarzać!