BOISKO WIELOFUNKCYJNE

W CZASIE TRWANIA ZAGROŻENIA COVID-19 – KORZYSTANIE Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO MOŻLIWE JEST TYLKO W OBECNOŚCI NAUCZYCIELA.

Uroczystość oddania wielofunkcyjnego boiska sportowego

          10 października 2008r – to data, która niewątpliwie długo pozostanie w naszej pamięci!
W tym dniu odbyło się bowiem uroczyste oddanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego, na którą przybyli liczni goście m.in. przewodniczący Rady Powiaty Radomskiego – p. Edward Krok, radny Sejmiku – p. Bogumił Ferensztajn, przedstawicielki Delegatury Mazowieckiego Kurartorium Oświaty: wicedyrektor Delegatury – p. Maria Bakuła i wizytator Gminy Gózd – p. Dorota Skalska, przedstawicielki Zarządu Oddziału ZNP w Pionkach: prezes – p. Elżbieta Borowiecka oraz wiceprezes – p. Krystyna Kunowska, przedstawiciele Rady Gminy i Urządu Gminy Gózd, dyrektorzy placówek oświatowych i wielu innych znamienitych gości (również redaktorzy Tygodnika Radomskiego).
Pani dyrektor, która powitała zaproszonych gości skierowała szczególne podziękowania do pana Adama Jabłońskiego – Wójta Gminy Gózd oraz do Rady Gminy za poparcie wniosku: „Dzięki Państwu” – powiedziała – „mamy wymarzone boisko, z którego będą korzystać nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również społeczność lokalna”.

Po krótkim przemówieniu pani dyrektor głos zabrał p. Wójt oraz inni przybyli goście, którzy, ku radości nauczycieli i dzieci, przywieźli ze sobą prezenty dla uczniów w postaci piłek, strojów sportowych i zestawów do gry w badbingtona.

Potem nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i poświecenie boiska przez księdza proboszcza Wiktora Wiącka.
Zaraz po tym na boisko wkroczył pan Wójt, który oddał rzut do kosza, a po nim, strzałami na bramkę, popisał się wicewojewoda Dariusz Piątek, co niewątpliwie podkreśliło sportowy charakter inaugracji.

Następnie p. dyrektor zaprosiła wszystkich do budynku szkolnego na program artystyczny w wykonaniu uczniów klas IV-VI.
Głównym punktem programu było przedstawienie „Straszny dwór, czyli godzina duchów i upiorów szkolnych” odbywające się przy zapalonych świecach.
Goście bawili się znakomicie przy żartobliwych tekstach i pełnych humoru piosenkach. Niektórych „aktorów” nagrodzono szczególnymi brawami.
Na zakończenie wystąpił Błażej Bębeńca – utalentowany muzycznie uczeń kl. VI, który zagrał na skrzpcach utwór „Kaprys II” Pierre Rode.
Wszyscy występujący otrzymali gorące oklaski oraz… słodkie niespodzianki.

Kilka dni później ukazał się w Tygodniku Radomskim Nr 42 artykuł pt. „Superboisko w Kłonówku”. Niektórzy mogli się odnaleźć na fotografiach w gazecie i byli z tego bardzo dumni…

Poniżej znajduje się galeria zdjęć z uroczystości oddania boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku: