Kategoria: Wydarzenia

Informacja

W imieniu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy o akcji szczepień na COVID-19, która odbędzie się 18 września (sobota) w godzinach od 8.00 do 15.00., w mobilnym punkcie szczepień, na parkingu przed Urzędem Gminy w Goździe. Akcja szczepień nosi nazwę „Ostatnia Prosta! # szczepimy się”. W mobilnym punkcie szczepień utworzonym przed Urzędem Gminy zespół medyczny będzie szczepił […]

Ubezpieczenie NNW uczniów – dobrowolne

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.   […]