Kategoria: Wydarzenia

Nasi Ósmoklasiści najlepsi w gminie!

Jak wynika z rankingu opublikowanego przez ,,Echo Dnia”, nasi Ósmoklasiści osiągnęli najwyższe wyniki z egzaminu w gminie Gózd. GRATULUJEMY!!! link do artykułu: https://echodnia.eu/radomskie/egzamin-osmoklasisty-2022-w-powiecie-radomskim-najlepsza-szkola-w-dabrowce-podleznej-kto-najslabszy-zobacz-wyniki-wszystkich/ga/c5-16487363/zd/58491831

Wakacje!

Dnia 24 czerwca 2022r. uroczystą Mszą Św. rozpoczęliśmy pożegnanie roku szkolnego 2021/2022. Pani Dyrektor Mariola Baran-Bębeńca wręczyła nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli średnie ocen powyżej 4.75. Następnie pożegnaliśmy naszych kochanych Ósmoklasistów, którzy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz dyplomy absolwenta. Dzień ten, to również dzień rozstania z naszą Pani Dyrektor. Podziękowania i słowa pożegnania skierowali […]

Informacja – Urząd Gminy

Informacja o sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP, sprawozdanie finansowe – bilans sporządzony […]

Wiwat 3 Maj!!!

Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych świąt państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej, czyli nadrzędnego aktu prawnego określającego zasady działania państwa oraz prawa i obowiązki obywateli. Tekst Konstytucji nie był obszerny – liczył 11 stron. Dokument ten jest na co dzień przechowywany […]

Dzień Ziemi 2022

22 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ziemi, największe święto ekologiczne w roku. Każdego roku dzień ten obchodzony jest pod innym hasłem, które na zwracać szczególną uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska. W tym roku hasłem Dnia Ziemi było ,,Inwestujmy w naszą planetę”. Na całym świecie w Dniu Ziemi odbywają się liczne akcje związane z promocją […]

Wielkanocne paczki dla ukraińskich rodzin

W okresie przedświątecznym cała społeczność szkolna włączyła się w akcję przeprowadzoną przez opiekunów SU ,,Paczka wielkanocna dla uchodźców z Ukrainy”. Uczniowie poszczególnych klas przygotowali paczki z najpotrzebniejszymi produktami oraz kartki świąteczne z życzeniami w języku ukraińskim, tak by umilić czas tym, którzy spędzają święta poza swoją ojczyzną i rodzinnym domem. Społeczność szkolna przekazała 20 paczek […]