Kategoria: Wydarzenia

Konkurs Pieśni Patriotycznej

16 listopada 2021 roku odbył się w naszej szkole Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej , którego organizatorem byliopiekunowie SU. Był to pomysł na aktywne uczestnictwo w obchodach Narodowego Święta Niepodległości poprzez wspólne, wielopokoleniowe śpiewanie. Celem konkursu było także: przybliżenie uczniom informacji związanych z odzyskaniem niepodległości, budzenie uczuć patriotycznych, kształtowanie właściwego zachowania w czasie uroczystości szkolnych oraz […]

Akcja „ Przerwa na czytanie”

Akcja „ Przerwa na czytanie”, czyli bicie rekordu (po raz drugi) w czytaniu na przerwie w naszej szkole odbyła się 27 października 2021 r. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie działania były: A. Kopyt, E. Socha i J. Drabik. W tym dniu na każdej przerwie międzylekcyjnej uczniowie czytali wypożyczone lub przyniesione z domu książki. Wykorzystaliśmy również sprzyjającą […]

Ślubowanie uczniów klasy I

Dnia 11 października uczniowie klasy I stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Po części artystycznej Pan Paweł Dziewit Wójt Gminy Gózd oraz Pani Mariola Baran-Bębeńca pasowali uroczyście 14 nowych pierwszoklasistów. Na uroczystości obecny był również Pan Józef Drab Dyrektor ZEAS oraz Pan Marcin Linowski Przewodniczący Rady Gminy. Po ślubowaniu Pan Wójt i Pani Dyrektor złożyli […]

Uroczystość poświęcenia sztandaru

Dnia 2 października 2021 r. uczniowie naszej szkoły, którzy tworzą skład osobowy pocztu sztandarowego: chorąży – Mateusz Kozioł , asysta- Patrycja Skrok i Zuzanna Wołos – uczniowie klasy VIII oraz zespół rezerwowy: Daria Syta, Gabriela Orlik i Jakub Rokita pod opieką p. Agnieszki Kopyt uczestniczyli w uroczystości poświęcenia sztandaru gminy Gózd. W czasie mszy świętej […]

Dzień Tabliczki Mnożenia

1 października 2021 roku obchodziliśmy XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Oczywiście, tak jak w latach poprzednich, również i w tym roku wzięliśmy czynny udział w tych obchodach. Prawie wszyscy uczniowie bezbłędnie zdali pisemny egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia. W nagrodę mogli sobie wybrać kolorowankę z działaniamimnożenia, a prawidłowe wyniki pokolorować zgodnie z instrukcją. licencja_pl

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej. Książki to jedno z najlepszych źródeł wiedzy dla dzieci, do tego rozwijają wyobraźnię, […]

Informacja

W imieniu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy o akcji szczepień na COVID-19, która odbędzie się 18 września (sobota) w godzinach od 8.00 do 15.00., w mobilnym punkcie szczepień, na parkingu przed Urzędem Gminy w Goździe. Akcja szczepień nosi nazwę „Ostatnia Prosta! # szczepimy się”. W mobilnym punkcie szczepień utworzonym przed Urzędem Gminy zespół medyczny będzie szczepił […]

Ubezpieczenie NNW uczniów – dobrowolne

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.   […]