Dyżury

Dyżury! W ramach bezpieczeństwa naszych uczniów nauczyciele pełnią dyżury na dolnym holu od godziny 7.10.Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek przebywać tylko na dolnym korytarzu. Dodatkową opiekę będą sprawowali członkowie Samorządu Uczniowskiego.