Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca o godzinie 8:25 uczniowie klas V-VIII  wraz z nauczycielami uczestniczyli w akademii online przygotowanej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przez SU. Dzień ten poświęcony jest polskim żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia z lat 1944 – 1963.
Żołnierze Wyklęci często zwani Żołnierzami Niezłomnymi w ramach ruchu partyzanckiego, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Uczniom została przedstawiona prezentacja multimedialna mająca na celu uświadomienie młodzieży, kim byli i o co walczyli Żołnierze Wyklęci. Również zostały zaprezentowane sylwetki kilku żołnierzy powojennej konspiracji antykomunistycznej. Akademię wzbogaciły recytowane utwory przez uczniów klasy VII oraz pieśni patriotyczne związane z Żołnierzami Niezłomnymi.

Żołnierze Wyklęci  dochowali wierności swoim zasadom. Któż jak nie oni pokazali czym jest honor, odwaga i poświęcenie siebie dla wyższych wartości. Dlatego naszym obowiązkiem jest pamiętać o Nich!