Dzień Żołnierzy Wyklętych

Dnia 1 marca 2022 roku uczniom klas IV-VIII została zaprezentowana prezentacja multimedialna z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przygotowana przez SU. Uczniom została przybliżona ówczesna sytuacja żołnierzy
zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Bliżej poznali historię – rotmistrza Witolda Pileckiego oraz ,,Inki”. W trakcie prezentacji dowiedzieli się kim byli i jakimi wartościami kierowali się Żołnierze Niezłomni. Przygotowana prezentacja była formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia , jakich doznawali za swych czasów. Pamięć o Bohaterach Niezłomnych upamiętniliśmy również przygotowaniem wystawki ze zdjęciami bohaterów i notatkami o ich walce. Obejrzenie prezentacji dostarczyło widzom ogromnych wzruszeń i przyczyniło się do zapamiętania tej ważnej daty w historii naszego kraju.