HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Historyczne zapiski naszej miejscowości sięgają XV wieku. Dobra Kłonów składają się wówczas z folwarków: Kłonów i Kłonówek oraz wsi: Kłonów, Kłonówek i Józefatka. Rozległość sięga 1457 mórg. Dziedzicem folwarku Kłonów Większy czyli Kłonów jest Michał i Jakub hrabstwa Habdank. Grunty orne i ogrody zajmują tu razem 60 mr., pastwiska 22 mr., lasy 458 mr., nieużytki i place 11 mr. Zabudowa drewniana sztuk 12.

Zaś w folwarku Kłonów Mniejszy czyli Kłonówek właścicielem dóbr jest Stanisław Gniewosz hrabstwa Zgraja. Grunty orne i ogrody zajmują 510 mr., łąki 84 mr., pastwiska 112 mr., nieużytki i place 16 mr.
W Kłonowie i na Józefatce znajdują się pokłady torfu, Kłonówek zaś rozsławia młyn wodny.
W 1880 roku właścicielem folwarków jest Fiodor Mirecki.

Dane wg spisu radomskiej guberni.

 

Kłonów Kłonówek
mężczyźni 207 214
kobiety 213 209
zabudowa drewniana 41 34
zabudowa murowana 3
majątki w mr. 277 628
ziemie chłopskie w mr. 687 608

Z roku 1895 zapiski radomskiej guberni dotyczą tylko Kłonowa. Wówczas właścicielką dóbr jest Anna Domaszewska i chłopi. Kłonów liczy 195 mężczyzn i 217 kobiet. Dóbr ziemskich jest 142 mr., zaś własności chłopskiej 353 mr.

Szkic młyna wykonany przez Janusza Popławskiego.

dodać

 

 

Zagroda z Kłonówka z 1824r. znajdująca się w Muzeum Wsi Radomskiej

Z 1905 roku zapiski radomskiej guberni dotyczą:

 

ziemie chłopskie zabudowa drweniana zabudowa murowana mężczyźni kobiety
Kłonów Wieś 349 42 159 161
Kłonów Kolonia 207 18 60 62
Kłonówek Wieś 327 47 290 294
Kłonówek Kolonia 404 51 1 193 170

Z powyższej tabeli wynika, że ziemie są własnością chłopską, chociaż np. dobra okolicznej Klwatki należą do Konstantego Sotkiewicza.