KALENDARZ 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019r.-1 stycznia 2020r.
Ferie zimowe: 10.02-23.02 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 09- 14 kwietnia 2020r.
Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: 21, 22, 23.04.2020
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020r.
DNI WOLNE USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY:
02,03.01.2020r.,

24.04.2020,

12.06.2020