KALENDARZ 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2018r.-1 stycznia 2019r.
Ferie zimowe: 28.01-10.02 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019r.
Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: 15,16,17. 04. 2019r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019r.
DNI WOLNE USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY:
02.11.2018, 02.05.2019

 

Zebrania z rodzicami: 27.09.2018r., 22.11.2018r., 16.01.2019r., 30.04.2019r.