KALENDARZ 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023


 

Zimowa przerwa świąteczna:  23.12.2022r.-01.01.2023r.
Ferie zimowe: 13.02.2023r. – 26.02.2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna:  06.04.2023r. – 11.04.2023r.
Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:  23.05.2023r. – język polski

24.05.2023r. – matematyka

25.05.2023r. – język angielski

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23.06.2023r.
DNI WOLNE USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY:
17 października 2022r.

31 października 2022r.

2 maja 2023r.

26 maja 2023r.

9 czerwca 2023r.