KALENDARZ 2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022


 

Zimowa przerwa świąteczna:  
Ferie zimowe:  31.01.22r.-13.02.22r.
Wiosenna przerwa świąteczna:  14.04.22r. – 19.04.22r.
Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: 24 maja 2022r. – język polski

25 maja 2022r. – matematyka

26 maja 2022r. – język angielski

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24.06.2022r.
DNI WOLNE USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY:
15 października 2021r.

12 listopada 2021r.

7 stycznia 2022r.

02 maja 2022r.

17 czerwca 2022r.