Konkurs

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
Zapraszam uczniów klas VI -VIII PSP w Kłonówku-Kolonii do udziału w szkolnym
konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pt. ,,230. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja”. Celem konkursu jest zaprezentowanie wiedzy i talentów uczniów
poprzez stworzenie prezentacji multimedialnej na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z uchwaleniem w 1791 roku Konstytucji 3 Maja. W 2021 roku przypada 230. rocznica tego wydarzenia. Z tej okazji zachęcamy uczniów klas VI-VIII do udziału w konkursie.

Termin przesłania prezentacji: do 21 kwietnia 2021 roku.
W załączeniu zamieszczam Regulamin konkursu
Organizator: Agnieszka Kopyt

Regulamin Konkursu 3 Maja