Obchody 100-lecia

Nawet szum teraźniejszości nie zagłuszy wspomnień przeszłości … Pod takim hasłem odbyła się w dniu 4 czerwca 2017 roku uroczystość obchodów jubileuszu100-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Kłonówku-Kolonii. Przybyło na nią wielu znamienitych gości, którzy uświetnili to niecodzienne wydarzenie swoją obecnością. Byli wśród nich: Naczelnik Wydziału Subwencjonowania Samorządu Terytorialnego w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej – p. Marcin Nowak, zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu – p. Małgorzata Piszczek, ekspert w biurze Wojewody Mazowieckiego – p. Paweł Sagan, przewodnicząca Rady Powiatu Radomskiego – p. Teresa Bartosiewicz, członkowie Zarządu Powiatu Radomskiego – p .Henryk Słomka i p. Adam Siczek, radna Powiatu Radomskiego – Ewa Tkaczyk, Wójt Gminy Gózd – p. Paweł Dziewit, przewodniczący Rady Gminy – p. Krzysztof Molendowski, sekretarz Gmin Gózd – p. Joanna Tkaczyk. Wśród gości nie zabrakło również p. Andrzeja Pacholczaka – doradcy wójta i jednocześnie byłego wójta Gminy Gózd, p. Jerzego Tuzimka – przedstawiciela Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Goździe, przedstawiciela ZNP w zastępstwie za p. prezes Elżbietę Borowiecką, księdza proboszcza tutejszej parafii – Wiktora Wiącka oraz Komitetu budowy szkoły- panów: Kazimierza Koryckiego, Jana Tokarskiego i Wacława Marchewki. Na uroczystość przybyli także dyrektorzy szkół z terenu gminy, miejscowi radni: Kamil Solecki – absolwent szkoły i Sławomir Węgliński, byli pracownicy, sołtysi, przedstawiciele OSP i Koła Gospodyń Wiejskich, sponsorzy, absolwenci, rodzice i uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.30 mszą świętą w miejscowym kościele, po czym nastąpił przemarsz z pocztem sztandarowym na czele wszystkich biorących udział w uroczystości na plac szkolny. Tu nastąpiło odśpiewanie hymnu narodowego, powitanie gości przez dyrektor szkoły, mgr Mariolę Baran- Bębeńca, a następnie odsłonięcie w budynku szkoły sfinansowanej przez Urząd Gminy tablicy pamiątkowej. Po tej ceremonii dyrektor szkoły wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w trakcie którego uczczono chwilą ciszy nieżyjących już pracowników. Tę część zakończyło odczytanie przez uczniów, ubranych w dawne mundurki, historii szkoły od 1916 roku do czasów najnowszych.

Kolejnym punktem jubileuszowych obchodów były występy uczniów. Zaprezentowali oni program artystyczny, na który złożyły się poważne i humorystyczne wiersze, scenki z życia szkolnego oraz występy muzyczne. Uczennica klasy czwartej Anna Kurys zaśpiewała w wersji anglojęzycznej  piosenkę Halleluja. Na scenie wystąpił również absolwent szkoły – Błażej Bębeńca- obecnie student Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, który zagrał na skrzypcach Kadencję z I Koncertu Skrzypcowego Dymitra Szostakowicza.

Tradycją szkoły jest przygotowywanie przedstawień teatralnych. Tym razem wystawiona zostało krótka sztuka pt.Zostańmy przyjaciółmi. Program artystyczny zakończyły życzenia uczniów dla szacownej Jubilatki.

Później ponownie zabrała głos dyrektor szkoły, która odczytała pismo od Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Stanisława Karczewskiego. Pan Marszałek przekazuje w nim serdeczne gratulacje i życzenia dla wszystkich Uczniów, Rodziców i Grona Pedagogicznego zachowania wrażliwości, entuzjazmu i podążania za takimi bohaterami naszej historii jak Tadeusz Kościuszko.  Następnie p. P. Sagan odczytał list od Wojewody Mazowieckiego – p. Zdzisława Sipiery z gratulacjami i życzeniami dla pracowników i uczniów. Pisze w nim między innymi: Wyrażam uznanie dla nauczycieli, którzy w ciągu tego okresu współtworzyli jej wspaniałą historię, kształtując umysły i serca uczniów. W kolejnym liście z Ministerstwa Edukacji Narodowej Sekretarz Stanu- p. Marzena Machałek  napisała: Z okazji jubileuszu 100-lecia powstania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kłonówku-Kolonii pragnę serdecznie pogratulować Państwu licznych osiągnięć na płaszczyźnie edukacyjnej i wychowawczej, jakie na przestrzeni lat były udziałem uczniów i nauczycieli. Szkoła od początku swojego istnienia była nie tylko instytucją edukacyjną, ale odegrała także istotną rolę w rozwoju społeczno-kulturalnym lokalnej wspólnoty.

 Życzenia w formie listu przysłał również poseł na Sejm RP- p. Marek Suski, który przyłączył się do gratulacji. Napisał także: Dziękuję wszystkim Pracownikom Szkoły za ich owocną pracę i trud wkładany w nauczanie wychowanków. Przekazywanie ponadczasowych wartości, kształtujących charakter młodego człowieka to jedno z zadań szkoły, dzięki. któremu przygotowuje go do dorosłości.

Na ręce pani dyrektor przekazane zostały także listy od posłów:  p. Dariusza Bąka  i p. Anny Kwiecień, Starosty Radomskiego – p. Stanisława Ślifirczyka,   Dyrektora Mazowieckiego Kuratora Oświaty Delegatury w Radomiu – p. Krzysztofa Szewczyka oraz Zarządu Oddziału Międzygminnego ZNP w Pionkach – p. Elżbiety Borowieckiej – prezes Oddziału ZNP i p. Alicji Zych – wiceprezes Zarządu Oddziału. Wszystkie listy zostały wklejone do pamiątkowej księgi.

Miłą niespodzianką dla społeczności szkolnej było przyznanie naszej szkole przez Kapitułę medalu „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” z gratulacjami i podziękowaniem za wkład wniesiony w naukę, wychowanie i kształtowanie właściwych postaw młodzieży.

Ciepłe słowa pod adresem placówki skierował również wójt gminy Gózd – p. P. Dziewit. Na scenę wywołani zostali także panowie z Komitetu budowy szkoły. Pan K. Korycki wspominał, jaką drogę trzeba było pokonać, by móc uzyskać zgodę na budowę aktualnego budynku szkoły i podjąć prace przy rozpoczęciu jej budowy. Na chwilę wszyscy przenieśli się w lata 60-te i ujrzeli oczami wyobraźni konie zaprzężone do wozów  przywożących na teren budowy piach i wodę z sadzawki… Tę sentymentalną podróż w czasie przerwała p. M. Baran – Bębeńca, dyrektor szkoły, która na zakończenie podziękowała kolejny raz za przybycie gości i złożyła serdeczne podziękowania gospodarzowi Gminy- Panu Wójtowi- za życzliwość i wspieranie finansowe działań szkoły. Wymieniła też przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane w bieżącym roku szkolnym tj.: wykonanie tarketu na piętrze w salach lekcyjnych, płytek w szatni, odnowienie kilku klas i zakup drabinek oraz ławeczek gimnastycznych.

Po tej oficjalnej części konferansjerzy- nauczyciele szkoły- zaprosili wszystkich uczestników uroczystości na ogromny i pyszny tort urodzinowy! Przewidziano również tradycyjną „grochówkę”, a dla gości- uroczysty obiad. Zaproszeni zostali animatorzy do zabawiania uczniów szkoły, wodzirej oraz magik „Czarek czaruje”. Na boisku szkolnym można było rozegrać mecz w przezroczystych kulach. Radny K. Solecki przygotował losy-niespodzianki, a rodzice zajęli się malowaniem buziek dzieci i zaplataniem warkoczyków. Do atrakcji przygotowanych na to niepowtarzalne niedzielne  popołudnie zaliczyć należy prezentację multimedialną utworzoną ze zgromadzonych zdjęć z różnych okresów istnienia szkoły- cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem! Obleganym miejscem był również kącik imitujący dawną salę szkolną z usytuowanymi w nim starymi ławkami z lat 60-tych i fartuszkami z tamtej epoki. Zainteresowanie gości, rodziców, absolwentów i uczniów budziły  kroniki szkoły. Nie zabrakło też przy tej okazji honorowych dawców krwi!

Jakże miło było spotkać się z dawno niewidzianymi nauczycielami, wychowawcami,  kolegami i koleżankami i powspominać czasy, które już nie wrócą! Ten dzień na długo pozostanie w pamięci, a przypominać będzie go przygotowana specjalnie na tę okazję plakietka z wizerunkiem patrona Szkoły wręczana na  pamiątkę każdemu  uczestnikowi uroczystości.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA FINANSOWE WSPARCIE NASZEJ SZKOŁY

PRZY ORGANIZACJI JUBILEUSZU 100-LECIA:

 

Strażacy OSP Kłonówek

Kamil Solecki – Radny

Sławomir Węgliński – Radny

Andrzej Kamiński – sołtys

Henryk Korcz – sołtys

Ryszard Tomczak – sołtys

AN-BRUK- Krzysztof Kurys

TOMBRUK – Tomasz Dudek

PAWEX – Paweł Mucha

GREGBUD – Arkadiusz Gregorczyk

KT- INSTAL –Krzysztof Tuzimek

Zakład Mechaniki Pojazdowej – Piotr Adamczyk

Artykuły Spożywczo-Przemysłowe – Henryk Korcz

Artykuły Spożywczo-Przemysłowe – Bogumiła Glegoła

Firma Handlowo-Usługowa – Miłosz Bartosiak

Usługi Transportowe – Radosław Gałek

Usługi Transportowe – Karol Gałek

POSA – MIX – Robert Derlatka

Eurotor – Benedykt Mosioł

BAiKa Dachy

Usługi Blacharsko-Dekarskie – Paweł Marchewka

IRMAX – Ireneusz Stępień

KOTTRANS – Marcin Kotowski

XERO-POL

Henryk Słomka

Koło Gospodyń Wiejskich

Leszek Porczyński

Kominek Renata

Kozicka Agnieszka

Pawlak Katarzyna

Piwońska Małgorzata

Machnio Paweł i Piotr

Adamczyk Mirosław

Czarkowska Dorota

Pawlak Rafał

Piątek Renata

Skalska Elżbieta

Janus Agnieszka

Wnukowski Zdzisław

Żaczkiewicz Beata

Skalska Anna

Lucyna Lasek

Amanowicz Marcin

Skalski Sławomir

Szymański Robert

Węglicki Jan

Węglicka Ewa

Kosowska Bernadetta

Kwaśniewski Wojciech

Oksana Stępień

Aneta Mirota

Katarzyna Grylak

Szpilski Andrzej

Stanios Anna

Kordylas Danuta

Kościelniak Zenon

Słomka Mieczysław

Stanios Marianna

Orlik Justyna

Orlik Marek

Molik Anna

Stanios Bernadetta

 

Zdjęcia wykonała absolwentka naszej szkoły Katarzyna Fituch.