Szkolenia dla rodziców

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej informuje, że istnieje możliwość udziału zainteresowanych rodziców w warsztatach ukierunkowanych na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną oraz związanych z powrotem do szkół. Warsztaty odbędą się w PPP w Radomiu ul. Kolejowa 15 w grupach max. 10 osobowych. Terminy warsztatów: 07.06.2021 – I gr. godz. 15.00 / II […]

Informacja Urząd Gminy

Informacja o kursie językowym: Gózd – informacja 2. Informacja o sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę […]

Święto Konstytucji 3 Maja

Dnia  30 kwietnia 2021 roku o godzinie 10: 15  uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli  w  uroczystej akademii online przygotowanej z okazji świąt majowych przez SU. Maj, to miesiąc wypełniony ważnymi świętami i rocznicami : 1 maja obchodzimy Święto Pracy, 2 maja to Dzień Flagi, 3 maja to 230. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, 8 maja […]

Święto Patrona Szkoły

Ze względu na okres pandemii obchody Święta Patrona Szkoły w tym roku szkolnym wyglądały zupełnie inaczej. Co roku celebrujemy to święto poprzez przygotowanie uroczystej akademii, konkursów szkolnych czy też przedstawienia teatralnego. Wszystko, by podkreślić, jak bardzo jesteśmy dumni, ze nasza szkoła nosi imię Wielkiego Człowieka – Tadeusza Kościuszki, który wyprzedzał swoje czasy. Był dowódcą, inżynierem, […]