Zarządzenie Dyrektora Szkoły

W porozumieniu z Wójtem Gminy Gózd uprzejmie informujemy, że ze względu na wysokie temperatury od dnia 13.06.2019 r. do odwołania lekcje będą skrócone do 30 minut. Odwozy będą o godz. 11.00. Godziny zajęć przedstawiać się będą następująco: 7.30-8.00 8.10-8.40 8.50-9.20 9.30-10.00 10.15-10.45 10.55-11.25 11.35-12.05

Gość z Wielkiej Brytanii

W dniu 3 czerwca 2019 roku gościliśmy w naszej szkole Pana Kurta Nagata z Europejskiego Programu Edukacyjnego ,,Nauka bez granic”. Pan Kurt przeprowadził 2 warsztaty w języku angielskim: ,,English, fun and games” oraz ,,Great Britain in 10 pictures”. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu ,,I want to help!” English Teaching Activities Programu English Teaching

Dzień Dziecka i spotkanie z ratownikiem medycznym

31.05.2019 r. naszą szkołę odwiedził Pan Piotr Burek – ratownik medyczny pracujący w Pogotowiu Ratunkowym w Radomiu. Na spotkaniu ratownik udzielał instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Pan ratownik uświadomił uczniom na czym polega jego praca.Jak należy zachować się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Uświadomił uczniom, […]

Dzień Matki

Dnia 24 maja 2019 roku w naszej szkole gościły Mamy. Z tej okazji uczniowie klas 0 – III przygotowali pod czujnym okiem wychowawców bardzo ciekawy program artystyczny. Mamy mogły podziwiać występy swoich pociech przy słodkim poczęstunku.

Dzień otwarty

W dniu 14 maja 2019 r. w oddziale przedszkolnym w naszej szkole odbył się ,,Dzień otwarty” dla dzieci, które w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do oddziału przedszkolnego. Zaproszeni goście serdecznie powitani przez Panią Dyrektor, mieli możliwość obejrzenia przedstawienia pt.,,Śpiąca królewna” w wykonaniu tegorocznych ,,przedszkolaków’’. Dzieci pięknie się prezentowały i wspaniale odegrały swoje role. Przyszłe […]

INFORMACJA

Zgodnie z &34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., wraz […]

WIWAT MAJ! 3 MAJ!

30 kwietnia 2019 roku odbyła się w naszej szkole akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta flagi. Akademię przygotowali uczniowie klasy V i VI pod opieką pani Agnieszki Kopyt. Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie uczniowie przedstawili program nawiązujący do historii Konstytucji 3 maja i polskich symboli narodowych.

Dzień Ziemi

Dnia 26 kwietnia uczniowie klasy VI pod opieką p. Barabary Kopyt przygotowali akademię pt.: ,,Zacznij od siebie”. Poruszyli w niej problemy wymierania zagrożonych gatunków zwierząt i przypominieli o potrzebie dbania o środowisko naturalne.