INFORMACJA

Zgodnie z &34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., wraz […]

WIWAT MAJ! 3 MAJ!

30 kwietnia 2019 roku odbyła się w naszej szkole akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta flagi. Akademię przygotowali uczniowie klasy V i VI pod opieką pani Agnieszki Kopyt. Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie uczniowie przedstawili program nawiązujący do historii Konstytucji 3 maja i polskich symboli narodowych.

Dzień Ziemi

Dnia 26 kwietnia uczniowie klasy VI pod opieką p. Barabary Kopyt przygotowali akademię pt.: ,,Zacznij od siebie”. Poruszyli w niej problemy wymierania zagrożonych gatunków zwierząt i przypominieli o potrzebie dbania o środowisko naturalne.

Wiosna, wiosna…

Zgodnie z tradycją wspólnie świętowaliśmy pierwszy dzień wiosny, tym razem słuchając wierszy Brzechwy i Tuwima podczas konkursu recytatorskiego. Uczniowie klasy V natomiast zaprezentowali przestawienie pt.: ,,Rzepka”. Konkurs koordynowała p. Agnieszka Kopyt

Wkręceni w czytanie

W ramach projektu ,,Wkręceni w czytanie” związanego ze współpracą z Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zabawie bibliotecznej polegającej na rozwiązywaniu zagadek w celu odnalezienia ,,klucza”. W tym celu p. Ewa Socha dokonała aranżacji szkolnej biblioteki oraz przygotowała i rozmieściła zagadki. Wszyscy świetnie się bawili!

Łańcuch dobra! Bijemy rekord.

Wraz z Fundacją Pro Salute wspólnie wykonywaliśmy łańcuch dobra. W DWA MIESIĄCE POWSTAŁO – 111 km 119 m 57 cm. Udział w akcji wzięło ponad 450 placówek w całej Polsce. A oto pierwsze filmiki, które otrzymaliśmy od Fundacji: ŁĄCZENIE ŁAŃCUCHA DOBRA OBIEKTYW 7.01.2019 – https://youtu.be/BdHBzX-L75o https://youtu.be/jeYyOS6yk50 WIDEO WSPÓŁCZESNA – https://wspolczesna.pl/proba-bicia-rekordu-w-ukladaniu-lancucha-dobra-musi-byc-dluzszy-niz-152-km-zdjecia-wideo/ar/13789569?fbclid=IwAR2qNudt5-Uvn5tP1infUPnCY0ulojeGEZXk6AoF55UEXbAlyBcy6A7jWlk TELEXPRESS  8.01. – https://youtu.be/pv7okFIDsxc BIA24 […]

Spotkanie wigilijne

W dniu 18 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie wigilijne, na którym obecny był Wójt Gminy Gózd Pan Paweł Dziewit, który złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia oraz Dyrektor ZEAS Pan Józef Drab. Cała społeczność szkolna otrzymała również życzenia od Pani Dyrektor Marioli Baran-Bębeńca. Jasełka przygotowali uczniowie klasy VII i VI pod opieką P. Marty […]