Przerwa na czytanie

26 października cała społeczność naszej placówki szkolnej wzięła udział w ogólnopolskiej akcji pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Zostały stworzone strefy czytania, w których w czasie przerw uczniowie czytali ulubione książki. Najmłodsze dzieci w świat baśni przeniosły panie opiekunki. Akcja spotkała się z dużym odzewem wśród społeczności szkolnej. Każdy jak tylko mógł włączył się do niej. Książki wypożyczone z biblioteki lub przyniesione z domowej półki królowały w każdej części szkoły. Podstawowym założeniem projektu było rozwijanie kontaktu dzieci z książką, promowanie czytelnictwa, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe oraz zachęcanie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.Warto przytoczyć słowa Wisławy Szymborskiej:,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”