PRZYJACIELE

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI

(13kB)

Serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi Dziewitowi Wójtowi Gminy Gózd za zakup sprzętu nagłaśniającego.

Dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy z organem prowadzącym wykonano tarket na dolnym korytarzu i w dwóch salach lekcyjnych. Pracownicy Urzędu wykonali również barierkę zabezpieczającą przed wybiegnięciem uczniów na ulicę. Zakupiono piec C.O., wykonano tarket w kolejnych dwóch salach lekcyjnych, odnowiono pracownię języka angielskiego oraz wyremontowano schody wejściowe do szkoły.

Ponadto zakupiono 2 gabloty – na puchary i sztandar, 18 komputerów, pokaszarkę , 2 dywany do oddziału przedszkolnego, meble do biblioteki szkolnej,  rolety do sali komputerowej, sprzęt sportowy oraz odnowiono gabinet dyrektora szkoły, salę gimnastyczną i komputerową, wyremontowano szatnię, wymieniono podłogi we wszystkich salach lekcyjnych na 1 piętrze.

Współpracujemy również z:

 • MOPS i GOPS – refundacja obiadów dla uczniów
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczą – badania uczniów
 • Agencją Rynku Rolnego –  akcje owoce i warzywa, mleko w szkole
 • Ośrodkiem Zdrowia w Goździe – pogadanki dla rodziców, dbałość o zdrowie uczniów
 • PZU
 • Sołtysami poszczególnych miejscowości
 • Radnymi
 • Kołem Gospodyń Wiejskich
 • Bankiem PKO – szkolna kasa oszczędności
 • Proboszczem parafii Tadeuszem Mazurem
 • Ochotniczą Strażą Pożarną
 • Lokalnymi firmami