PRZYJACIELE

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI
Urząd Gminy w Goździe

Współpracujemy również z:

 • MOPS i GOPS – refundacja obiadów dla uczniów
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczą – badania uczniów
 • Agencją Rynku Rolnego –  akcje owoce i warzywa, mleko w szkole
 • Ośrodkiem Zdrowia w Goździe – pogadanki dla rodziców, dbałość o zdrowie uczniów
 • PZU
 • Sołtysami poszczególnych miejscowości
 • Radnymi
 • Kołem Gospodyń Wiejskich
 • Bankiem PKO – szkolna kasa oszczędności
 • Proboszczem parafii Tadeuszem Mazurem
 • Ochotniczą Strażą Pożarną
 • Lokalnymi firmami