RADA RODZICÓW

Pani Karolina Gregorczyk – przewodnicząca

Pani Agata Adamczyk – zastępca

Pani Michał Tarasiński – skarbnik