RADA RODZICÓW

Pani Agnieszka Luboch – przewodnicząca

Pani Karolina Gregorczyk – zastępca

Pani Justyna Orlik – skarbnik