RADA RODZICÓW

Pani Magdalena Orlik- przewodnicząca

Pani Natalia Tomczak – zastępca

Pani Karolina Gałek – skarbnik