RADA RODZICÓW

Pani Magdalena Orlik- przewodnicząca

Pani Lidia Bukalska- zastępca

Pani Anna Chęć – skarbnik