RADA RODZICÓW

Pan Michał Tarasiński – przewodniczący

Pani Aneta Mirota – zastępca

Pani Barbara Skrok – skarbnik