Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

 

WITAJ SZKOŁO! Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie PSP w Kłonówku-Kolonii  rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Harmonogram spotkań z Dyrektorem i wychowawcami:

  • 9:00 – klasy IV-VIII
  • 10:00 – klasy I-III
  • 11:00- oddział ,,0”

Spotkanie z  Dyrektorem szkoły odbywa się na dolnym korytarzu, natomiast
z wychowawcą – w wyznaczonych klasach.

Każdy uczeń otrzyma od wychowawcy oświadczenie dla rodzica, które należy przynieść podpisane następnego dnia,tj.2.09.2020 r.

W dniu 1 września uczniowie otrzymają plan lekcji oraz podręczniki
i ćwiczeniówki.

  1. Do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie i dzieci w maseczkach zakrywających usta i nos. Wyjątkowo może wejść do budynku rodzic dziecka
     z oddziału ,,0” zachowując zasady sanitarne ( zasłonięte usta i nos). Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.
  2. Po wejściu do budynku wszystkie osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
  3. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
  4. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod jego opieką do wyjścia z budynku.
  5. Obowiązują dwa wejścia do budynku szkoły:

-od strony domu nauczyciela wchodzą dzieci z oddziału,,0”,

– wejściem głównym wchodzą pozostali uczniowie.

 

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

 

 

Prosimy wszystkich uczniów i rodziców o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania PSP w Kłonówku-Kolonii w czasie epidemii związanej z COVID-19, a w szczególności z rozdziałem VI str. 10-12.

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii