Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kłonówku – Kolonii:
7.30 – Msza św. w kościele Najświętszej Maryi Panny w Kłonówku – Kolonii,
8.15 – inauguracja roku szkolnego 2022/2023 z władzami Gminy Gózd na czele z Panem Wójtem Pawłem Dziewitem.
Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.
Podręczniki szkolne dla klas I – VIII zostaną przekazane uczniom dnia 1 września 2022 r. w trakcie spotkania z wychowawcami.
Dnia 1 września 2022 r. nie będzie autobusu szkolnego.
Prosimy o zapewnienie bezpiecznego dowozu i odwozu uczniów do szkoły.
Autobus szkolny będzie kursował bez zmian od dnia
2 września 2022r.