Ślubowanie uczniów klasy I

Dnia 11 października uczniowie klasy I stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Po części artystycznej Pan Paweł Dziewit Wójt Gminy Gózd oraz Pani Mariola Baran-Bębeńca pasowali uroczyście 14 nowych pierwszoklasistów. Na uroczystości obecny był również Pan Józef Drab Dyrektor ZEAS oraz Pan Marcin Linowski Przewodniczący Rady Gminy.

Po ślubowaniu Pan Wójt i Pani Dyrektor złożyli wszystkim pracownikom szkoły życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a uczniowie klas IV-VIII dołączyli muzyczne życzenia.