Ślubowanie uczniów klasy I

Dnia 31 października uczniowie klasy I zostali oficjalnie włączeni do grona społeczności szkolnej. Nasi ,,tropiciele wiedzy” spisali się na piątkę i zostali pasowani na uczniów przez Pana Pawła Dziewita Wójta Gminy Gózd oraz Panią Dyrektor Mariolę Baran-Bębeńca. Upominki wręczyli obecni na uroczystości rodzice oraz Pan Józef Drab Dyrektor ZEAS.

Uczniowie przygotowali występ artystyczny pod opieką Pani Jolanty Fituch.