Spotkanie wigilijne

W dniu 18 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie wigilijne, na którym obecny był Wójt Gminy Gózd Pan Paweł Dziewit, który złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia oraz Dyrektor ZEAS Pan Józef Drab. Cała społeczność szkolna otrzymała również życzenia od Pani Dyrektor Marioli Baran-Bębeńca. Jasełka przygotowali uczniowie klasy VII i VI pod opieką P. Marty Jasik.