Sprzątanie świata

23.09.2019 roku nasza szkoła, wzorem lat ubiegłych włączyła się w akcję Sprzątania Świata. Akcja odbyła się pod hasłem ,,Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Tego dnia odbył się uroczysty apel z okazji jubileuszu akcji czyli 25- lecia.

Uczestnictwo w apelu, który przygotowała klasa VII pozwoliło wszystkim uczniom i wychowawcom, uzmysłowić sobie, dlaczego nauka segregacji i kształtowanie nawyków ekologicznych są bardzo ważne.W tym roku szczególny nacisk położono właśnie na wsparcie segregacji i podejmowanie działań,dzięki którym zostanie ograniczona ilość wytwarzanych odpadów.  Za niecałe dwa lata Polska zobowiązała się odzyskiwać 50% z odpadów komunalnych.
Dlatego już od dziś wprowadźmy zmiany w naszych domach, miejscach nauki i pracy aby odpadów było jak najmniej! Stańmy się bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, ponownie wykorzystujmy, przetwarzajmy opakowania i materiały, bez ich spalania, bez zrzutów do wody, powietrza i ziemi, a przede wszystkim zrezygnujemy z niepotrzebnego plastiku!