Sprzątanie Świata!

Nasi uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły w porozumieniu z radnymi z naszego okręgu Panem Andrzejem Kamińskim i Panem Sławomirem Węglińskim, a także sołtysem Panem Grzegorzem Tokarskim zaangażują się w akcję ,,Sprzątania Świata” na terenie naszej Gminy. Wyjdźmy więc z domu wszyscy i posprzątajmy swoją najbliższą okolicę, a tym samym kawałek Polski!

Wszyscy uczniowie klas I-VIII zaopatrzeni w rękawice i worki na śmieci wyruszyli 16.0.2022r. z opiekunami sprzątać teren. Najmłodsi sprzątali plac boiska i okolice cmentarza, starsi zaś tereny przydrożne. Worki ze śmieciami zostały postawione w wyznaczonych miejscach, aby następnie zostały odebrane przez Urząd Gminy.