Szkolenia dla rodziców

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej informuje, że istnieje możliwość udziału zainteresowanych rodziców w warsztatach ukierunkowanych na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną oraz związanych z powrotem do szkół. Warsztaty odbędą się w PPP w Radomiu ul. Kolejowa 15 w grupach max. 10 osobowych.

Terminy warsztatów: 07.06.2021 – I gr. godz. 15.00 / II gr. godz. 16.00

10.06.2021 – I gr. godz. 15.00 / II gr. godz. 16.00

14.06.2021 – I gr. godz. 15.00 / II gr. godz. 16.00

17.06.2021 – I gr. godz. 15.00 / II gr. godz. 16.00

Konieczny jest wcześniejszy kontakt z poradnią celem rezerwacji miejsca z uwagi na reżim sanitarny.