Tydzień Edukacji Globalnej

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

W naszej szkole uczniowie mieli okazję obejrzeć wystawę plakatów, wziąć udział w grze oraz obejrzeć film wyjasniający ideę edukacji globalnej.