,,W kręgu baśni”

W ramach odbywającego się Miesiąca Bibliotek Szkolnych, 30 października 2019 r. odbył się szkolny konkurs czytelniczy „W kręgu baśni”. W konkursie wzięli udział uczniowie  
z klas III, IV,V i VI. Po zapoznaniu z regulaminem i organizacją konkursu, wyłonione zostały trzyosobowe zespoły czyli reprezentacja klasy. Tematyka konkursu dotyczyła znajomości baśni takich autorów jak: Bracia Grimm, Charles Perrault i H. CH. Andersen.
Konkurs składał się z trzech konkurencji, w których uczniowie mieli możliwość wykazania się różnymi umiejętnościami m.in. wiedzą, ale też współpracą w grupie. Wśród konkurencji znalazły się pytania dotyczące treści baśni, cytatów oraz rekwizytów.
Każda konkurencja wymagała nieco szczęścia, gdyż pytania były losowane.
W trakcie rozgrywek publiczność mogła dopingować swoich faworytów.

 

Trzeba wspomnieć, że do krainy baśni wprowadzili widzów już na początku, młodsi i starsi uczniowie, którzy zaprezentowali się w strojach baśniowych, często wykonanych samodzielnie. Konkurs uatrakcyjniły występy muzyczne uczennic z klasy VII, które zaśpiewały piosenki ze znanych baśni filmowych.