Wakacje!

Dnia 23 czerwca 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Była to uroczystość niezwykła, gdyż żegnaliśmy odchodzącą na zasłużoną emeryturę naszą ukochaną polonistkę panią Ewę Sochę. Od samego rana w powietrzu wyczuwało się radość wymieszaną ze smutkiem związanym z pożegnaniem ulubionego nauczyciela. Gościliśmy na uroczystości pana Wójta Gminy Gózd – Pawła Dziewita i Dyrektora ZEASu – pana Józefa Draba, którzy wraz z panem Dyrektorem przypomnieli wszystkim zasługi odchodzącej nauczycielki oraz podziękowali za wspaniałą współpracę. Następnie Rada Rodziców i uczniowie podziękowali Pani Ewie za wieloletnie zaangażowanie w edukację i wychowanie wielu pokoleń uczniów. Jesteśmy dumni, że mieliśmy tak wspaniałą polonistkę.Pożegnaliśmy także panią Teresę Chmielewską i pana Pawła Gregorczyka, którym życzymy dalszych sukcesów zawodowych.Świadectwa rozdane, a więc wakacji nadszedł czas !!!