Wakacje!

Dnia 24 czerwca 2022r. uroczystą Mszą Św. rozpoczęliśmy pożegnanie roku szkolnego 2021/2022. Pani Dyrektor Mariola Baran-Bębeńca wręczyła nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli średnie ocen powyżej 4.75. Następnie pożegnaliśmy naszych kochanych Ósmoklasistów, którzy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz dyplomy absolwenta.

Dzień ten, to również dzień rozstania z naszą Pani Dyrektor. Podziękowania i słowa pożegnania skierowali Pan Paweł Dziewit Wójt Gminy Gózd, Pan Józef Drab dyrektor ZEASu, uczniowie, pracownicy szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców.