Ważne!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 20121 r. i zarządzeniem nr 5/2021 dyrektora PSP w Kłonówku-Kolonii w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty informujemy, że od 15 marca 2021 nauczanie odbywa się według ustalonego harmonogramu:

  1. Klasy IV-VIII – pozostają na nauczaniu zdalnym.
  2. Klasa VIII – 17,18,19.03.2021 – egzamin próbny na terenie szkoły.
  3. Oddział przedszkolny – zajęcia stacjonarne – bez zmian.
  4. Klasy I-III – nauczanie hybrydowe tj. – dn. 15.03 – klasa III – zajęcia stacjonarne, klasa I i II nauczanie zdalne. Dn. 16.03 – klasa I i II zajęcia stacjonarne, klasa III – nauczanie zdalne. W dniach 17, 18, 19.03 – klasy I-III – nauczanie zdalne.
  5. Dnia 22.03 – klasy I i II – nauczanie stacjonarne, klasa III – nauczanie zdalne, dn. 23.03 – klasy I-II – nauczanie zdalne, klasa III – zajęcia stacjonarne, dn. 24.03- klasy I i II – nauczanie stacjonarne, klasa III – nauczanie zdalne, 25.03 – klasy I-II – nauczanie zdalne, klasa III – zajęcia stacjonarne, 26.03 – klasy I i II – nauczanie stacjonarne, klasa III – nauczanie zdalne.
  6. Nie ma wyjazdów na basen.
  7. Autobus szkolny bez zmian.
  8. Obiady zgodnie z pobytem stacjonarnym w szkole.
  9. Do szkoły dzieci przychodzą bez żadnych objawów chorobowych.