Ważne! Świetlica i druga tura odwozów.

Od dnia 13.09.2021r. w naszej szkole codziennie do godz. 15.00 działa dla wszystkich chętnych dzieci i uczniów świetlica szkolna. Zapraszamy!

Od 13.09. 2021r. uruchomiony został również drugi kurs autobusu szkolnego. Wyjazd z parkingu szkolnego o godz. 14.00. Trasa kursu taka sama, jak o godz. 12.10.