WDN

W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli prowadzimy na bieżąco szkolenia Rady Pedagogicznej.

W bieżącym roku szkolnym odbyło się ich już kilka:

 • Marketing w oświacie.
 • Edukacja przyszłości – prognozy edukacyjne.
 • Aktywność fizyczna jako czynnik zapobiegający i leczący choroby cywilizacyjne.
 • Współpraca nauczycieli z logopedą.

 • Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 • Animacja wolnego czasu uczniów.

 • Budowanie relacji i wpieranie uzdolnień uczniów.

 • Motywowanie ucznia niezmotywowanego do nauki.

 • Edukacja przyszłości – programowanie: kodowanie jest jak poezja.

 • Wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie i psychikę.

 • Toksyczna szkoła, czyli jak radzić sobie z obciążeniem emocjonalnym i częstym napięciem.

Ponadto nauczyciele stale poszerzają swoje kwalifikacje podejmując kolejne kierunki studiów, studia podyplomowe bądź kursy kwalifikacyjne. Uczestniczą w licznych kursach doskonalących, warsztatach metodycznych, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli czy też wydawnictwa pedagogiczne. Wszystko to w trosce o ucznia, aby mógł zdobyć rzetelną i potrzebną wiedzę.