Podziękowania

Rok szkolny 2020/2021

Dziękujemy:

 • Panu Tomaszowi Rokicińskiemu za piękną choinkę wraz z ozdobami.
 • Pani Anecie Mirota za zorganizowanie pomocy w zakresie przenoszenia ciężkich sprzętów w szkole.
 • Pani Magdalenie Orlik za pomoc w prowadzeniu finansów i za zakup wieńca pogrzebowego.
 • Pani Magdalenie Orlik i Pani Karolinie Gałek za zakup upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Pani Karolinie Gałek za zakup prezentów dla uczniów klasy I z okazji ślubowania.

Rok szkolny 2019/2020

 • Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację zabawy choinkowej.
 • Wszystkim Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie zabawy andrzejkowej – Paniom: Anecie Rybickiej, Anecie Mirota, Magdalenie Orlik, Karolinie Gregorczyk, Justynie Bukalskiej, Agnieszce Pawlikowskiej, Małgorzacie Mosioł, Lidii Bukalskiej, Annie Chęć, Agacie Adamczyk, Joannie Stanios, Annie Węglińskiej, Karolinie Gałek. Panom: Ireneuszowi Stępień oraz Karolowi Pawlak.
 • Wszystkim Rodzicom, którzy organizowali ,,Święto Ziemniaka”.

Rok szkolny 2018/2019

 • Panu Kamilowi Soleckiemu za sfinansowanie i zakup zabawek dla oddziału ,,0”;
 • Pani Dorocie Czarkowskiej za podarowanie piłek.

Rok szkolny 2017/2018

 • Panu Kamilowi Soleckiemu za nieocenioną pomoc i wzór współpracy ze szkołą.
 • Paniom: Agnieszce Kozickiej, Annie Stanios, Lucynie Lasek, Anecie Mirota, Małgorzacie Mosioł, Monice Tokarskiej, Bernadecie Kosowskiej, Oksanie Stępień,  Karolinie Stępień, Alicji Kiraga, Elżbiecie Utkowskiej za pomoc przy urządzaniu ogrodu przed szkołą.
 • Pani Oksanie Stępień, Pani Anecie Mirota, Pani Agnieszce Kozickiej i Pani Ilonie Kamińskiej za przeprowadzenie plastycznych warsztatów świątecznych dla uczniów klas IV-VII.
 • Paniom:Ilonie Kamińskiej, Oksanie Stępień i Joannie Fajdek za przygotowanie i prowadzenie choinkowej  kawiarenki oraz Pani Anecie Rybickiej, Pani Anecie Mirota i Pani Agnieszce Kozickiej za przygotowanie karnawałowych  hot-dogów

Rok szkolny 2016/2017

 • Panu Waldemarowi Kaźmierczakowi za pomoc w tworzeniu strony www.
 • Panu Kamilowi Soleckiemu za nieocenioną pomoc we współorganizowaniu pikników rodzinnych oraz wsparcie w poszukiwaniu sponsorów.
 • Pani Agnieszce Kozickiej, Pani Anecie Mirota, Pani Anecie Rybickiej, Pani Agnieszce Kiraga, Pani Bernadecie Stanios, Pani Monice Bukalskiej, Panu Ireneuszowi Stępień, Panu Sławomirowi Fajdek, Stanisławowi Adamczyk, Panu Mariuszowi Kiraga oraz Panu Tomaszowi Marchewka za pomoc w porządkowaniu budynku szkoły po remoncie.
 • Panu Patrykowi Łagowskiemu za namalowanie portretu naszego patrona.
 • Pani Oksanie Stępień za zakup materiałów i wykonanie fantazyjnych fryzur z okazji Dnia Jesieni.
 • Państwu Maciejczykom za udostępnienie pamiątek szkolnych.
 • Panu Sławomirowi Węglickiemu za prelekcję dla uczniów i udostępnienie pamiątek.
 • Pani Katarzynie Grylak za wsparcie finansowe szkoły.
 • Dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie, a w szczególności: Pani Agnieszce Kozickiej, Pani Oksanie Stępień, Pani Anecie Mirota, Pani Karolinie Stępień, Pani Lidii Bukalskiej, Pani Joannie Fajdek, Pani Agacie Adamczyk, Pani Lucynie Lasek, Pani Adrianie Tomczak, Pani Bernadecie Kosowskiej, Pani Małgorzacie Mosioł, Pani Justynie Koryckiej.

Rok szkolny 2015/2016

   • Panu Waldemarowi Kaźmierczakowi za wykonanie i przekazanie zdjęć grupowych dla wszystkich uczniów.
   • Panu Kamilowi Soleckiemu za pomoc w organizacji pikników rodzinnych i zawodów sportowych.
   • Pani Katarzynie Grylak za cebulki kwiatów do szkolnego ogrodu.
   • Wszystkim Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie Dnia Jesieni, a szczególnie Pani Agnieszce Kozickiej, Pani Agnieszce Janus, Pani Anecie Rybickiej, Pani Katarzynie Grylak, Pani Klaudii Derlatka, Pani Katarzynie Pawlak, Pani Emilii Adamczyk, Pani Karolinie Gałek, Pani Justynie Koryckiej.
   • Pani Katarzynie Pawlak za przeprowadzenie zajęć związanych z ratowaniem życia.
   • Pani Agnieszce Kozickiej i Pani Justynie Orlik za przygotowanie Dnia Edukacji Narodowej.
   • Panu Grzegorzowi Tokarskiemu i Panu Andrzejowi Koryckiemu za przygotowanie placu szkolnego.
   • Pani Agnieszce Kozickiej, Pani Justynie Orlik, Pani Anecie Mirota i Pani Bernadecie Kosowskiej za przygotowanie Wieczoru Zimowego oraz wszystkim zaangażowanym Rodzicom.
   • Pani Anecie Mirota, Pani Małgorzacie Bartosiak, Pani Agnieszce Kozickiej, Pani Bernadecie Kosowskiej, Pani Justynie Orlik, Pani Anecie Rybickiej, Pani Karolinie Gałek oraz wszystkim Rodzicom za pomoc w organizacji zabawy choinkowej.
   • Panu Jackowi Sałkowi i Panu Andrzejowi Kamińskiemu za przygotowanie terenu na placu szkolnym.
   • Pani Agnieszce Kozickiej, Pani Agnieszce Janus, Pani Justynie Orlik, Pani Bernadecie Kosowskiej, Pani Agacie Adamczyk, Pani Katarzynie Grylak, Pani Karolinie Stępień, Pani Marcelinie Tarasińskiej, Pani Katarzynie Pawlak, Pani Anecie Rybickiej, Pani Anecie Mirota za całoroczną pomoc.

Rok szkolny 2014/2015

  • Szczególnie serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Waldemara Kaźmierczaka za wykonanie naszej szkolnej strony www w nowej odsłonie.
  • Pani Joannie Kaźmierczak za przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas IV-VI ,,Lekcja prawa w naszej szkole”.
  • Pani Katarzynie Grylak za ofiarowanie dekoracji świątecznych.
  • Rodzicom uczniów kl. VI za pomoc w przygotowaniu skalniaka w ramach realizacji projektu edukacyjnego, szczególnie: Państwu Emilii i Kazimierzowi Adamczykom, Pani Agnieszce Kozickiej, Pani Annie Stanios i Pani Lucynie Lasek.
  • Paniom należącym do zespołu ,,Tęczowe kredki”: Pani Emilii Adamczyk, Pani Agnieszce Kozickiej, Pani Małgorzacie Amanowicz, Pani Monice Tokarskiej, Pani Adriannie Tomczak oraz Pani Monice Bukalskiej za przeprowadzenie plastycznych warsztatów świątecznych dla uczniów kl. IV-VI.
  • Panu Kazimierzowi Adamczykowi za pomoc w przygotowaniu uroczystości mikołajkowej.
  • Panu Kamilowi Soleckiemu za pomoc w organizacji zabawy choinkowej oraz pikniku rodzinnego.
  • Paniom: Lucynie Lasek, Annie Koryckiej za czuwanie nad choinkową i piknikową kawiarenką oraz p. Agnieszce Kozickiej oraz p. Marcelinie Tarasińskiej za przygotowanie karnawałowych i piknikowych hot-dogów.
  • Pani Katarzynie Kurys i Pani Renacie Stępień za uszycie ubranek dla lalek dla oddziału przedszkolnego.
  • Pani Monice Tokarskiej, Pani Agnieszce Kozickiej i Pani Emilii Adamczyk za przeprowadzenie wielkanocnych warsztatów dla uczniów klas IV-VI.
  • Panu Andrzejowi Kominkowi za udostępnienie wagi.
  • Panu Markowi Bukalskiemu za pomoc w organizacji pikniku rodzinnego.