Za co kocham Polskę?

Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu ,,Wkręceni w czytanie”  wykonali plakaty pod hasłem: ,,Za co kocham Polskę”? Prace tworzone były w grupach, z wykorzystaniem różnych form pracy, m.in. z programu www. toonytool.com.

Wypowiedzi uczniów na plakatach świadczą o miłości do Ojczyzny, szacunku wobec symboli narodowych i dumie z bycia Polakiem.

Kocham Polskę za                      Jeszcze Polska nie zginęła