Jasełka

Dnia 18 grudnia cała nasza społeczność szkolna spotkała się na uroczystym wigilijnym spotkaniu. Pani Dyrektor złożyła wszystkim serdeczne życzenia. Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Paweł Dziewit Wójt Gminy Gózd, radni i sołtysi.