Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 12.00 – 14.00. W czwartki w godzinach. 11.00 – 14.00. Opiekę nad uczniami sprawuje P. Oksana Stępień. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy po zajęciach lekcyjnych za zgodą rodziców, oczekują na odwóz autobusem szkolnym, ze względu na czas pracy rodziców lub inne okoliczności.

Prosimy o zgłaszanie do świetlicy uczniów, którzy potrzebują opieki do godziny 15.00. Prosimy zainteresowanych rodziców o kontakt w tej sprawie z wychowawcami klas przez dziennik elektroniczny. Dodatkowe godziny świetlicy: wtorki w godz. 11.00 – 12.00 Pan Sylwester Adamski, poniedziałki i piątki w godz. 11.00 – 12.00 Pani Justyna Drabik