Zarządzenie Dyrektora Szkoły

W porozumieniu z Wójtem Gminy Gózd uprzejmie informujemy, że ze względu na wysokie temperatury od dnia 13.06.2019 r. do odwołania lekcje będą skrócone do 30 minut. Odwozy będą o godz. 11.00.

Godziny zajęć przedstawiać się będą następująco:

  1. 7.30-8.00
  2. 8.10-8.40
  3. 8.50-9.20
  4. 9.30-10.00
  5. 10.15-10.45
  6. 10.55-11.25
  7. 11.35-12.05